PC management

PC management

PC management

ด้วยธุรกิจที่มีสินค้าที่ต้องมีการกระจายไปวางตาม shelf ต่างๆหน้าร้าน
รวมถึงสินค้าต้องมีการให้รายละเอียด และยังมีการแข่งขันของแบรนด์ต่างๆ
สูงมาก พนักงานเชียร์สินค้าจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ขอรับคำปรึกษา

Cell

PC management

ด้วยธุรกิจที่มีสินค้าที่ต้องมีการกระจายไปวางตาม
shelf ต่างๆหน้าร้าน รวมถึงสินค้าต้องมีการให้รายละเอียด
และยังมีการแข่งขันของแบรนด์ต่างๆสูงมาก พนักงานเชียร์
สินค้าจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ขอรับคำปรึกษา

PC management

ด้วยธุรกิจที่มีสินค้าที่ต้องมีการกระจายไปวางตาม shelf ต่างๆ
หน้าร้าน รวมถึงสินค้าต้องมีการให้รายละเอียด และยังมีการ
แข่งขันของแบรนด์ต่างๆ สูงมาก พนักงานเชียร์สินค้า
จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ขอรับคำปรึกษา

บริหารจัดการ PC/BA/promoter ด้วย Venio

บริหารจัดการ PC/BA/promoter ด้วย Venio

โซลูชั่นที่ช่วยจัดการเรื่องพนักงานเชียร์สินค้าหน้าร้าน เราเข้าใจดีว่า PC ไม่ได้มีหน้าที่แค่เชียร์สินค้า แต่ยังต้องดูแล
แบรนด์สินค้าคุณให้ชนะคู่แข่ง จัดการ on-shelf และรายงานความคืบหน้าของหน้างานที่มีเพียง PC เท่านั้นที่รู้ให้กับคุณ

โซลูชั่นที่ช่วยจัดการเรื่องพนักงานเชียร์สินค้าหน้าร้าน
เราเข้าใจดีว่า PC ไม่ได้มีหน้าที่แค่เชียร์สินค้า แต่ยังต้องดูแลแบรนด์สินค้าคุณให้ชนะคู่แข่ง จัดการ on-shelf และรายงาน
ความคืบหน้าของหน้างานที่มีเพียง PC เท่านั้น
ที่รู้ให้กับคุณ

มั่นใจว่ามีคนประจำสาขาทุกวัน
ด้วยเวลาเข้าออกงาน PC
แต่ละสาขาแบบเรียลไทม์

ถ่ายรูปรายงานความคืบหน้า
ของ shelf สินค้า พร้อมรู้ยอดขายในแต่ละวันทันที

มีปัญหาเคสเร่งด่วนก็จัดการ
ดูแลได้ทันการณ์ สินค้าหมด
ก็รู้ได้ทันที

มั่นใจว่ามีคนประจำสาขาทุกวัน
ด้วยเวลาเข้าออกงาน PC
แต่ละสาขาแบบเรียลไทม์

ถ่ายรูปรายงานความคืบหน้าของ shelf สินค้า พร้อมรู้ยอดขายในแต่ละวันทันที

มีปัญหาเคสเร่งด่วนก็จัดการ
ดูแลได้ทันการณ์ สินค้าหมด
ก็รู้ได้ทันที

work in

PC ลงเวลาเข้าออกงาน
ที่สาขาได้ทันที

บันทึกเวลาผ่านมือถือพร้อมถ่ายรูปเซลฟี่
ยืนยันการเข้างานที่หน้าสาขา ลดปัญหา
ปลอมแปลงเวลาเข้าออกงาน

มอนิเตอร์ shelf สินค้า
เห็นความเคลื่อนไหว
สินค้าใน shelf

ถ่ายรูป shelf สินค้าในแต่ละวัน เพื่อดูความเคลื่อนไหว
และตำแหน่ง on-shelf ของสินค้าเราเทียบกับคู่แข่ง

monitor shelf product
update report

รู้ยอดขายที่เกิดขึ้นแบบวันต่อวัน
ไม่ต้องรอสรุปรายงานจาก
ผู้จัดการสาขา

สำหรับร้านสาขาของตัวแทนจำหน่าย ยอดขายมักจะต้องรอสรุปรายเดือน ด้วย Venio PC ของคุณก็สามารถอัพเดทข้อมูลยอดขายได้แบบรายวัน

บันทึกยอดขายคู่แข่งที่เกิดขึ้นแต่ละวัน แยกตามโมเดลสินค้า

นอกจากยอดขายของสินค้าเราเองแล้ว PC ที่อยู่หน้าร้าน
ยังสามารถเปิดเคสประจำวันเพื่อรายงานสินค้าของแบรนด์
คู่แข่งที่เรามอนิเตอร์อยู่ได้ทันที

case
case

ดูแลเคสลูกค้าหน้างานที่สรุป
ไม่ได้ ได้อย่างทันใจ

เมื่อมีกรณีที่ PC หน้างานไม่สามารถปิดจบเคสลูกค้าได้
ก็สามารถเปิดเคสเพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงกว่า
follow up ต่อได้

รายงานสถานการณ์หน้าร้าน
รู้ความเคลื่อนไหวเหมือน
อยู่หน้าสาขา

เพิ่มประสิทธิภาพ PC ไปอีกขั้นด้วยการอัพเดท
จำนวนคนเข้าร้าน คนสนใจสินค้าในแต่ละวัน
พร้อมรายงานโปรโมชั่นจากทางคู่แข่งได้ทันท่วงที

pc management share catalog

แชร์ catalog หรือ เคสการขาย
ที่เกิดขึ้นให้กับ PC คนอื่น

เก็บ catalog ข้อมูลการขายภายใน และบางครั้งหน้างาน
ก็อาจเจอคำถามที่น่าสนใจจากลูกค้า เปิดเคสขอความช่วยเหลือ
จาก PC คนอื่นพร้อมเก็บเป็นเคสไว้แชร์ต่อ

สินค้าหมดหรือบางตัวมี
run rate สูง รับรายงาน
แบบเรียลไทม์ เติมสินค้าได้ทันเวลา

หมดปัญหา PC แจ้งสินค้าใกล้หมด แต่ไม่มีคนจัดการเรื่อง
ต่อให้ PC สามารถเปิดเคสในระบบได้ด้วยตนเอง พร้อมดูสถานะ
ของสินค้าที่ร้องขอไป

product report real time
 pending tasks

สะดวกยิ่งกว่าด้วยระบบลางาน พร้อมอนุมัติผ่าน app คำนวณ
เงินเดือนได้ถูกต้อง

มาพร้อมระบบลางาน ไม่ต้องนั่งจดบันทึกเวลาบน excel ให้วุ่นวาย
พร้อมนำไปใช้ในการคำนวณเงิน และออกรายงานขาด ลา มาสายได้เลย

เมื่อต้องออกงาน event
ก็หมดปัญหาเรื่องการ
จัดการค่าใช้จ่าย

สามารถจัดการระบบเบิกค่าใช้จ่ายอง PC ได้ตามจริง
เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าโอที เงินพิเศษงานอีเว้นท์
 พร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จ

expenses

PC ลงเวลาเข้าออกงาน
ที่สาขาได้ทันที

บันทึกเวลาผ่านมือถือพร้อมถ่ายรูปเซลฟี่
ยืนยันการเข้างานที่หน้าสาขา ลดปัญหา
ปลอมแปลงเวลาเข้าออกงาน

มอนิเตอร์ shelf สินค้า
เห็นความเคลื่อนไหว
สินค้าใน shelf

ถ่ายรูป shelf สินค้าในแต่ละวัน เพื่อดูความเคลื่อนไหวและตำแหน่ง on-shelf ของสินค้าเราเทียบกับคู่แข่ง

รู้ยอดขายที่เกิดขึ้นแบบ
วันต่อวัน ไม่ต้องรอสรุปรายงานจากผู้จัดการสาขา

สำหรับร้านสาขาของตัวแทนจำหน่าย ยอดขาย
มักจะต้องรอสรุปรายเดือน ด้วย Venio PC ของคุณก็สามารถอัพเดทข้อมูลยอดขายได้แบบรายวัน

บันทึกยอดขายคู่แข่งที่เกิดขึ้นแต่ละวัน แยกตามโมเดลสินค้า

นอกจากยอดขายของสินค้าเราเองแล้ว PC
ที่อยู่หน้าร้านยังสามารถเปิดเคสประจำวันเพื่อรายงานสินค้าของแบรนด์คู่แข่งที่เรามอนิเตอร์อยู่ได้ทันที

ดูแลเคสลูกค้าหน้างานที่สรุปไม่ได้ได้อย่างทันใจ

เมื่อมีกรณีที่ PC หน้างานไม่สามารถปิดจบเคสลูกค้าได้ ก็สามารถเปิดเคสเพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจ
ตัดสินใจสูงกว่า follow up ต่อได้

รายงานสถานการณ์หน้าร้าน รู้ความเคลื่อนไหวเหมือนอยู่หน้าสาขา

เพิ่มประสิทธิภาพ PC ไปอีกขั้นด้วยการอัพเดท จำนวนคนเข้าร้าน คนสนใจสินค้าในแต่ละวัน พร้อมรายงานโปรโมชั่นจากทางคู่แข่งได้ทันท่วงที

แชร์ catalog หรือเคส
การขายที่เกิดขึ้นให้กับ
PC คนอื่น

เก็บ catalog ข้อมูลการขายภายใน และบางครั้งหน้างานก็อาจเจอคำถามที่น่าสนใจจากลูกค้า
เปิดเคสขอความช่วยเหลือจาก PC คนอื่น
พร้อมเก็บเป็นเคสไว้แชร์ต่อ

สินค้าหมดหรือบางตัวมี run rate สูง รับรายงานแบบเรียลไทม์ เติมสินค้า
ได้ทันเวลา

หมดปัญหา PC แจ้งสินค้าใกล้หมด แต่ไม่มีคนจัดการเรื่องต่อให้ PC สามารถเปิดเคสในระบบได้ด้วยตนเอง พร้อมดูสถานะของสินค้าที่ร้องขอไป

สะดวกยิ่งกว่าด้วยระบบ
ลางาน พร้อมอนุมัติผ่าน app คำนวณเงินเดือน
ได้ถูกต้อง

มาพร้อมระบบลางาน ไม่ต้องนั่งจดบันทึกเวลา
บน excel ให้วุ่นวาย พร้อมนำไปใช้ในการคำนวณเงิน และออกรายงานขาด ลา มาสายได้เลย

เมื่อต้องออกงาน event ก็หมดปัญหาเรื่องการจัดการค่าใช้จ่าย

สามารถจัดการระบบเบิกค่าใช้จ่ายอง PC ได้
ตามจริง เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าโอที
เงินพิเศษงานอีเว้นท์ พร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จ

PC ลงเวลาเข้าออกงาน
ที่สาขาได้ทันที

บันทึกเวลาผ่านมือถือพร้อมถ่ายรูปเซลฟี่
ยืนยันการเข้างานที่หน้าสาขา ลดปัญหา
ปลอมแปลงเวลาเข้าออกงาน

มอนิเตอร์ shelf สินค้า เห็น
ความเคลื่อนไหวสินค้าใน shelf

ถ่ายรูป shelf สินค้าในแต่ละวัน เพื่อดูความเคลื่อนไหวและตำแหน่ง on-shelf ของสินค้าเราเทียบกับคู่แข่ง 

รู้ยอดขายที่เกิดขึ้นแบบวันต่อวัน
ไม่ต้องรอสรุปรายงานจาก
ผู้จัดการสาขา

สำหรับร้านสาขาของตัวแทนจำหน่าย ยอดขาย
มักจะต้องรอสรุปรายเดือน ด้วย Venio PC ของคุณ
ก็สามารถอัพเดทข้อมูลยอดขายได้แบบรายวัน

บันทึกยอดขายคู่แข่งที่เกิดขึ้น
แต่ละวัน แยกตามโมเดลสินค้า

นอกจากยอดขายของสินค้าเราเองแล้ว PC ที่อยู่
หน้าร้านยังสามารถเปิดเคสประจำวันเพื่อรายงาน
สินค้าของแบรนด์คู่แข่งที่เรามอนิเตอร์อยู่ได้ทันที

ดูแลเคสลูกค้าหน้างานที่สรุปไม่ได้
ได้อย่างทันใจ

เมื่อมีกรณีที่ PC หน้างานไม่สามารถปิดจบเคส
ลูกค้าได้ ก็สามารถเปิดเคสเพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจ
ตัดสินใจสูงกว่า follow up ต่อได้

รายงานสถานการณ์หน้าร้าน
รู้ความเคลื่อนไหวเหมือน
อยู่หน้าสาขา

เพิ่มประสิทธิภาพ PC ไปอีกขั้นด้วยการอัพเดท
จำนวนคนเข้าร้าน คนสนใจสินค้าในแต่ละวัน
พร้อมรายงานโปรโมชั่นจากทางคู่แข่งได้ทันท่วงที

แชร์ catalog หรือเคสการขาย
ที่เกิดขึ้นให้กับ PC คนอื่น

เก็บ catalog ข้อมูลการขายภายใน และบางครั้ง
หน้างานก็อาจเจอคำถามที่น่าสนใจจากลูกค้า
เปิดเคสขอความช่วยเหลือจาก PC คนอื่นพร้อม
เก็บเป็นเคสไว้แชร์ต่อ

สินค้าหมดหรือบางตัวมี run rate สูง 
รับรายงานแบบเรียลไทม์
เติมสินค้าได้ทันเวลา

หมดปัญหา PC แจ้งสินค้าใกล้หมด แต่ไม่มีคนจัดการเรื่องต่อให้ PC สามารถเปิดเคสในระบบได้ด้วย
ตนเอง พร้อมดูสถานะของสินค้าที่ร้องขอไป

สะดวกยิ่งกว่าด้วยระบบลางาน
พร้อมอนุมัติผ่าน app คำนวณ
เงินเดือนได้ถูกต้อง

มาพร้อมระบบลางาน ไม่ต้องนั่งจดบันทึกเวลา
บน excel ให้วุ่นวาย พร้อมนำไปใช้ในการคำนวณ
เงินและออกรายงานขาด ลา มาสายได้เลย

เมื่อต้องออกงาน event ก็หมดปัญหาเรื่องการจัดการค่าใช้จ่าย

สามารถจัดการระบบเบิกค่าใช้จ่ายอง PC
ได้ตามจริง เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าโอที
เงินพิเศษงานอีเว้นท์ พร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จ

Venio ผู้ช่วยชั้นยอดสำหรับการจัดการ
และเพิ่มประสิทธิภาพ PC หน้าร้าน

ขอรับคำปรึกษา

Venio เหมาะกับการจัดการ PC อย่างไร?

รู้ทุกความเคลื่อนไหวหน้าร้าน
เหมือนได้ลงพื้นที่เอง

เพราะ Venio จะช่วยทำให้คุณรู้ข้อมูลลึกๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพในร้าน บรรยากาศรอบๆพื้นที่ คู่แข่งแบรนด์สินค้าที่วางใน shelf รวมไปถึงยอดขายที่เกิดขึ้น

เวลาเข้าออกงานถูกต้องแม่นยำ
เช็คอินตามสถานที่จริง

หมดปัญหาพนักงานหน้าร้านชอบเข้างานสาย ออกงานก่อนเวลาทำงานจริง เมื่อพนักงานถึงสาขาต้องเช็คอินพร้อมแนบไฟล์ภาพ selfie ก่อนเข้างาน สินค้าแบรนด์คุณจะมีคนดูแลตลอด

หมดปัญหาสินค้าขาด
สูญเสียโอกาสทางการขาย

ปัญหาที่พบบ่อยๆของ PC ในการขอเติมสินค้า คือมักไม่มีคนดูแลต่อให้จนทำให้เสียโอกาสทำยอด จัดการด้วยเคสพร้อมติดตามสถานะการส่งเคสขอเติมสินค้า

Highlight Features

Check-in/checkout

เช็คอินเพื่อระบุเวลาเข้าออกงานเช็คตามโลเคชั่นสาขาที่เข้างานจริง

Expense management

บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
พร้อมแนบใบเสร็จเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

Time attendance

เวลาเข้าออกงานของ PC แต่ละคนจะ
ถูกบันทึกอย่างแม่นยำ 

venio mobile app

Sales report

รายงานยอดขายของแบรนด์สินค้าที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน แยกตามโมเดล

Case management

เปิดเคสเพื่อรายงานสถานการณ์ต่างๆ
 ขอเติมสินค้า ขอความช่วยเหลือจาก
PC สาขาอื่น

Employee self service

พนักงานหน้าร้านสามารถทำเรื่องขอ   ผ่านระบบได้ทันที มาพร้อมการอนุมัติผ่านระบบ

Highlight Features

[slide-anything id=”10922″]

Quotation management

เปิดใบเสนอราคาได้แม้อยู่หน้างาน แก้ไขง่ายผ่านมือถือ ส่งสะดวกผ่านทางไลน์หรืออีเมลทันที

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมทุกระดับธุรกิจ
SME จนถึงบริษัทมหาชน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้า

หลากหลายอุตสาหกรรมทุกระดับธุรกิจ SME 

จนถึงบริษัทมหาชน

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม

ทุกระดับธุรกิจ SME จนถึงบริษัทมหาชน

logo-customer

กรอกข้อมูลเพื่อขอ
รับคำปรึกษาเลยทันที

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์
จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน **

กรอกข้อมูลเพื่อขอ
รับคำปรึกษาเลยทันที

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน ** 

กรอกข้อมูลเพื่อขอ
รับคำปรึกษาเลยทันที

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน **

>
Success message!
Warning message!
Error message!