Expense management
Expense management

รู้สึกยุ่งวุ่นวายกับระบบเบิกเงินแบบเอกสาร 
หลายขั้นตอน ไม่โปร่งใส การตามเอกสารก็ลำบาก

เมื่อทีมของคุณต้องออกไปขายสิ่งที่เค้าควรโฟกัสอย่างเดียวก็คือการปิดลูกค้า ลดขั้นตอนการทำเอกสาร
 ที่ยุ่งยาก ส่วนคุณเองก็มีหลักฐานในการอนุมัติค่าใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจ

Expense management

รู้สึกยุ่งวุ่นวายกับระบบเบิกเงิน

แบบเอกสาร หลายขั้นตอน

ไม่โปร่งใส การตามเอกสารก็ลำบาก

เมื่อทีมของคุณต้องออกไปขาย

สิ่งที่เค้าควรโฟกัสอย่างเดียวก็คือการปิดลูกค้า 

ลดขั้นตอนการทำเอกสารที่ยุ่งยาก ส่วนคุณเอง

ก็มีหลักฐานในการอนุมัติค่าใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจ

กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น แยกได้ตาม category

พนักงานขายสามารถแยกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายได้ตามจริง เช่นค่าน้ำมัน ค่าโรงแรม ค่าทางด่วน ค่าเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามแต่บริษัทกำหนด

expense type
expense attachment

แนบรูปถ่ายของใบเสร็จ
ที่เกิดขึ้น ทำให้การตรวจสอบ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ก่อนทำการเบิกก็สามารถแนบหลักฐาน รูปถ่ายต่างๆไปพร้อมกันได้ นทีเดียว สะดวกสำหรับแผนกบัญชีในการตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ผูกค่าใช้จ่ายกับกิจกรรมการพบ ลูกค้าที่เกิดขึ้น ลดความสับสนว่า คือค่าใช้จ่ายอะไรกันแน่?

กี่ครั้งแล้วที่การเบิกเงินแบบเดิมๆกินเวลาเพราะต้องมาดูว่าเป็นค่าใช้จ่าย จากกิจกรรมไหน ฝั่งคนเบิกก็เสียเวลานั่งไล่บันทึก ฝั่งคนอนุมัติก็เสียเวลา นั่งไล่ตรวจ Venio ลดปัญหาแบบเดิมๆด้วยการผูกค่าใช้จ่ายกับกิจกรรมจริง

expense seamless connection
expense management

มาพร้อมระบบอนุมัติในระบบ ลดงานเอกสารที่ต้องเซ็น

บอกลาเอกสารกองพะเนินที่ต้องรอการเซ็น พนักงานขาย ก็แฮปปี้เพราะลดขั้นตอนและเวลาในการเบิกเงิน

เพิ่มความสะดวกให้พนักงานขาย
อีกระดับ ด้วยการเปิด sales order
และใบเสนอราคาหน้างาน

sales order

เพิ่มความสะดวกให้พนักงานขาย
อีกระดับ ด้วยการเปิด sales order 
และใบเสนอราคาหน้างาน

sales order
>
Success message!
Warning message!
Error message!