Case management

เมื่อลูกค้ามีการแจ้งปัญหาให้กับพนักงานขายของคุณ
นั่นหมายความว่าพวกเขาอยากได้คำตอบ

เมื่อลูกค้ามีการแจ้งปัญหาให้กับพนักงานขายของคุณ นั่นหมายความว่าพวกเขาอยากได้คำตอบ

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับงานขายก็คือ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ทางหน้างานมีรับเรื่องไว้แล้ว แต่กลับลืม
ติดตามปัญหา ลูกค้าความพึงพอใจก็ลดลง สุดท้ายก็มองหาทางเลือกและบริการจากคู่แข่งแทน

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับงานขายก็คือ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ทางหน้างานมีรับเรื่องไว้แล้ว แต่กลับลืม ติดตามปัญหา ลูกค้าความพึงพอใจก็ลดลง สุดท้ายก็มองหาทางเลือกและบริการจากคู่แข่งแทน

มั่นใจว่าทุกเคสจะมีคนจัดการ
ปัญหาเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าขั้นสูงสุด

พบปัญหาที่หน้างาน แค่เปิดเคสในระบบ แล้วแอดผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาแจ้งเตือนกลับมาที่พนักงานขาย
ที่รับผิดชอบ เพื่อบอกผลลัพธ์ให้กับลูกค้าต่อไป

status of case

เห็น status ที่เกิดขึ้น
กับเคส ณ ปัจจุบัน
พร้อมปิดเคสเมื่อปัญหาจบ

เพราะปัญหาของลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ละเคสจึงมีสถานะ
สามารถติดตามได้ว่าเคสที่เปิดเข้ามาอยู่ขั้นตอนไหน
ปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขหรือยัง

มั่นใจว่าทุกเคสจะมีคนจัดการ ปัญหาเพิ่มความพึงพอใจ
 ให้กับลูกค้าขั้นสูงสุด

พบปัญหาที่หน้างาน แค่เปิดเคสในระบบ แล้วแอดผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาแจ้งเตือนกลับมาที่พนักงานขาย ที่รับผิดชอบ เพื่อบอกผลลัพธ์ให้กับลูกค้าต่อไป

status of case

เห็น status ที่เกิดขึ้น
กับเคส ณ ปัจจุบัน
พร้อมปิดเคสเมื่อปัญหาจบ

เพราะปัญหาของลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญ 
แต่ละเคสจึงมีสถานะสามารถติดตามได้ว่าเคสที่
เปิดเข้ามาอยู่ขั้นตอนไหน ปัญหาของลูกค้าได้รับ
การแก้ไขหรือยัง

มั่นใจว่าทุกเคสจะมีคนจัดการ
ปัญหาเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าขั้นสูงสุด

พบปัญหาที่หน้างาน แค่เปิดเคสในระบบ แล้วแอด
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาแจ้งเตือนกลับมา
ที่พนักงานขาย ที่รับผิดชอบ เพื่อบอกผลลัพธ์
ให้กับลูกค้าต่อไป

เห็น status ที่เกิดขึ้น กับเคส
ณ ปัจจุบัน พร้อมปิดเคสเมื่อปัญหาจบ

เพราะปัญหาของลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ละเคส
จึงมีสถานะสามารถติดตามได้ว่าเคสที่เปิดเข้ามาอยู่
ขั้นตอนไหน ปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขหรือยัง

status of case

มอนิเตอร์ง่ายยิ่งกว่าด้วย 
case management แบบ web-based

มอนิเตอร์ง่ายยิ่งกว่าด้วย 
case management แบบ web-based

นอกจากการแจ้งเคสและติดตามผ่านมือถือได้แล้ว เพิ่มความสะดวกให้กับ admin 
ที่ดูแลเคสทุกอย่าง ด้วย case บน web browser จอใหญ่ จัดการได้ง่ายขึ้น

นอกจากการแจ้งเคสและติดตามผ่านมือถือได้แล้ว
เพิ่มความสะดวกให้กับ admin ที่ดูแลเคสทุกอย่าง
ด้วย case บน web browser จอใหญ่
จัดการได้ง่ายขึ้น

case management

Archive เคสที่เกิดขึ้นในอดีต
เก็บเป็น knowledge base
แนวทางแก้ไขในเคสต่อๆ ไป

เมื่อพนักงานขายพบเคสที่คล้ายๆกรณีเดิม หรือลูกค้าเดิม ก็สามารถค้นหาวิธี
แก้ไขในอดีตได้ทันทีบน case pool ที่เก็บไว้ในระบบผ่านทางระบบ search ของ case

Archive เคสที่เกิดขึ้นในอดีต เก็บเป็น knowledge base แนวทางแก้ไขในเคสต่อๆไป

เมื่อพนักงานขายพบเคสที่คล้ายๆกรณีเดิม หรือลูกค้าเดิม ก็สามารถค้นหาวิธี แก้ไขในอดีตได้ทันทีบน case pool ที่เก็บไว้ในระบบผ่านทางระบบ search ของ case

Archive เคสที่เกิดขึ้นในอดีต เก็บเป็น
knowledge base แนวทางแก้ไขในเคสต่อๆไป

เมื่อพนักงานขายพบเคสที่คล้ายๆกรณีเดิม หรือลูกค้าเดิม
ก็สามารถค้นหาวิธี แก้ไขในอดีตได้ทันทีบน case pool
ที่เก็บไว้ในระบบผ่านทางระบบ search ของ case

เมื่อใช้ case management เรื่องดีๆ
ก็เกิดขึ้นกับลูกค้าและทีมขาย

case benefits

บริหารตัดสินใจบนพื้นฐาน
ข้อมูลจริงด้วยรายงาน
แบบละเอียด

บริหารตัดสินใจบนพื้นฐาน
ข้อมูลจริงด้วยรายงาน
แบบละเอียด

บริหารตัดสินใจบนพื้นฐาน
ข้อมูลจริงด้วยรายงาน
แบบละเอียด

>
Success message!
Warning message!
Error message!