Sales target

สำหรับพนักงานขายไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่า 
การรู้ทิศทางตั้งเป้าขายเพื่อดึงประสิทธิภาพ
ของทีมให้เหมาะสมที่สุด

Venio เข้าใจในหลักการขาย ฟีเจอร์ Sales target จึงได้ถูกคิดและออกแบบมาอย่างดีเพื่อรองรับ
และเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกันที่สุด ตั้ง target ได้ละเอียดถึง 3 ระดับ

ตั้งเป้าขายแยกได้ตามบุคคล 
พร้อมดูภาพรวมได้ทั้งทีม

ง่ายต่อการประเมิน performance ของคนในทีม รวมไปถึงการประเมินแยก 
รายบุคคล รู้ว่าจะต้องโฟกัสและช่วยพนักงานขายคนใดให้ทำยอดได้ถึงเป้า

sales target report
unit of sales target

เป้าขายไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นในรูปแบบอื่น ก็สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ

รองรับการกำหนดเป้าขายในหน่วยอื่นที่ไม่ใช่เงิน เช่นจำนวนนับของสินค้า
หรือ unit อื่นที่ต้องการได้ทันที วัดผลได้ตามความต้องการที่แท้จริง

ตั้งเป้าขายแยกได้ตามบุคคล 
พร้อมดูภาพรวมได้ทั้งทีม

ง่ายต่อการประเมิน performance ของคนในทีม
รวมไปถึงการประเมินแยก  รายบุคคล รู้ว่าจะต้องโฟกัส
และช่วยพนักงานขายคนใดให้ทำยอดได้ถึงเป้า

sales target report
unit of sales target

เป้าขายไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นใน
รูปแบบอื่น ก็สามารถตั้งค่า
ได้ง่ายๆ

รองรับการกำหนดเป้าขายในหน่วยอื่นที่ไม่ใช่เงิน เช่นจำนวนนับของสินค้า หรือ unit อื่นที่ต้องการได้ทันที
วัดผลได้ตามความต้องการที่แท้จริง

ตั้งเป้าขายแยกได้ตามบุคคล 
พร้อมดูภาพรวมได้ทั้งทีม

ง่ายต่อการประเมิน performance ของคนในทีม
รวมไปถึงการประเมินแยก รายบุคคล รู้ว่าจะต้องโฟกัสและช่วยพนักงานขายคนใดให้ทำยอดได้ถึงเป้า

sales target report

เป้าขายไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็น
ในรูปแบบอื่น ก็สามารถตั้งค่า
ได้ง่ายๆ

รองรับการกำหนดเป้าขายในหน่วยอื่นที่ไม่ใช่เงิน เช่นจำนวนนับของสินค้า หรือ unit อื่นที่ต้องการได้ทันที วัดผลได้ตามความต้องการที่แท้จริง

unit of sales target

ข้อมูล connect กันหมดในระบบ

เป้าขายที่ถูกตั้งขึ้นในระบบ จะถูกเชื่อมกับระบบดีล ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ทันที
ว่าแต่ละคนมี Target เท่าไร และ ณ ปัจจุบันมีดีลที่เกิดขึ้นเท่าไรง่ายแก่การทำ forecast

เป้าขายที่ถูกตั้งขึ้นในระบบ จะถูกเชื่อมกับระบบดีล
ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ทันทีว่าแต่ละคนมี Target
เท่าไร และ ณ ปัจจุบันมีดีลที่เกิดขึ้นเท่าไร
 ง่ายแก่การทำ forecast

และเมื่อพนักงานขายต้อง
เบิกค่าใช้จ่าย ก็ทำได้ง่ายๆ
ภายในไม่กี่ขั้นตอน

และเมื่อพนักงานขายต้อง
เบิกค่าใช้จ่าย ก็ทำได้ง่ายๆ
ภายในไม่กี่ขั้นตอน

และเมื่อพนักงานขายต้อง
เบิกค่าใช้จ่าย ก็ทำได้ง่ายๆ
ภายในไม่กี่ขั้นตอน

>