Sales target

สำหรับพนักงานขายไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่า 
การรู้ทิศทางตั้งเป้าขายเพื่อดึงประสิทธิภาพ
ของทีมให้เหมาะสมที่สุด

Venio เข้าใจในหลักการขาย ฟีเจอร์ Sales target จึงได้ถูกคิดและออกแบบมาอย่างดีเพื่อรองรับ
และเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกันที่สุด ตั้ง target ได้ละเอียดถึง 3 ระดับ

ตั้งเป้าขายแยกได้ตามบุคคล 
พร้อมดูภาพรวมได้ทั้งทีม

ง่ายต่อการประเมิน performance ของคนในทีม รวมไปถึงการประเมินแยก รายบุคคล รู้ว่าจะต้องโฟกัสและช่วยพนักงานขายคนใดให้ทำยอดได้ถึงเป้า

sales target report
unit of sales target

เป้าขายไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นในรูปแบบอื่น ก็สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ

รองรับการกำหนดเป้าขายในหน่วยอื่นที่ไม่ใช่เงิน เช่นจำนวนนับของสินค้า หรือ unit อื่นที่ต้องการได้ทันที วัดผลได้ตามความต้องการที่แท้จริง

ข้อมูล connect กันหมดในระบบ

เป้าขายที่ถูกตั้งขึ้นในระบบ จะถูกเชื่อมกับระบบดีล ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ทันที
ว่าแต่ละคนมี Target เท่าไร และ ณ ปัจจุบันมีดีลที่เกิดขึ้นเท่าไรง่ายแก่การทำ forecast

เป้าขายที่ถูกตั้งขึ้นในระบบ จะถูกเชื่อมกับระบบดีล
ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ทันทีว่าแต่ละคนมี Target
เท่าไร และ ณ ปัจจุบันมีดีลที่เกิดขึ้นเท่าไร
 ง่ายแก่การทำ forecast

และเมื่อพนักงานขายต้อง
เบิกค่าใช้จ่าย ก็ทำได้ง่ายๆ
ภายในไม่กี่ขั้นตอน

>
Success message!
Warning message!
Error message!