Activity management

ไม่ว่าจะต้องเข้าพบลูกค้าจำนวนกี่รายในหนึ่งวัน
ก็วางแผนงานได้อย่างมืออาชีพ

Venio จะช่วยทำให้ทีมของคุณรู้จักวางแผนการเข้าพบลูกค้า รู้แผนงานในแต่ละวัน คุณจึงมั่นใจได้ว่าทีมขายเข้าพบลูกค้า
จะกลับมาพร้อมผลลัพธ์เสมอ เมื่อมีการวางแผนงานอย่างถี่ถ้วน การปิดการขายก็เป็นเรื่องง่ายๆ

Venio จะช่วยทำให้ทีมของคุณรู้จักวางแผนการเข้าพบลูกค้า รู้แผนงานในแต่ละวัน คุณจึงมั่นใจได้ว่าทีมขายเข้าพบลูกค้า จะกลับมาพร้อมผลลัพธ์เสมอ เมื่อมีการวางแผนงานอย่างถี่ถ้วน การปิดการขายก็เป็นเรื่องง่ายๆ

ทีมขายวางแผนการพบลูกค้า
ได้อย่างเป็นระบบ เก็บเป็น
ประวัติการพบลูกค้า

ง่ายต่อการประเมิน performance ของคนในทีม รวมไปถึงการประเมินแยก รายบุคคล รู้ว่าจะต้องโฟกัสและช่วยพนักงานขายคนใดให้ทำยอดได้ถึงเป้า

Activity management calendar
Activity detail

รู้แผนงานการเข้าพบลูกค้า

ของแต่ละคนในทีมทันที

พร้อมอนุมัติหรือปฎิเสธแผน

หัวหน้าทีมก็สามารถช่วยรีวิวแผนการเข้าพบ แนะนำว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไร เพิ่มเติมเพื่อให้การเข้าพบเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทุกแผนการเข้าพบลูกค้า จะอยู่ในสายตาของหัวหน้าทีมเสมอ

Check-in ที่หน้างานมั่นใจว่ามีการเข้าพบลูกค้าแน่นอน

Notification แจ้งเตือนก่อนการเข้าพบ และเมื่อพนักงานขายถึงหน้างานพบลูกค้า ก็สามารถทำการเช็คอินบนมือถือ
ผ่าน GPS ได้ทันที การพบลูกค้าเกิดขึ้นจริงมั่นใจได้แน่นอนว่าโลเคชั่นจะไม่ถูกปลอมแปลง

Notification แจ้งเตือนก่อนการเข้าพบ และเมื่อพนักงานขายถึงหน้างานพบลูกค้า ก็สามารถทำการเช็คอินบนมือถือ ผ่าน GPS ได้ทันที การพบลูกค้าเกิดขึ้นจริงมั่นใจได้แน่นอนว่าโลเคชั่นจะไม่ถูกปลอมแปลง

activity notification
activity planning
customer maps

ได้รับอัพเดทจากหน้างานทันที
ไม่ต้องรอประชุมรายเดือน

พบลูกค้าเสร็จก็กรอกข้อมูลการพูดคุยทุกอย่างลงระบบ หัวหน้างานก็ทราบ

ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น การตัดสินใจก็รวดเร็วอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล

พบลูกค้าเสร็จก็กรอกข้อมูลการพูดคุยทุกอย่างลงระบบ หัวหน้างานก็ทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น การตัดสินใจก็รวดเร็วอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล

activity detailed
customer detail

แม้ต้องมีการเข้าพบหลายครั้ง
ก็ต่องานติดด้วย Report on the go

แม้ต้องมีการเข้าพบหลายครั้งก็ต่องานติดด้วย Report on the go

ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการเข้าพบจะถูกบันทึกอย่างละเอียด ทำให้เซลล์รู้ว่า
ในลูกค้ารายนี้มีการพูดคุยอะไรแล้วบ้างในครั้งก่อนๆ และต้องเตรียมแผน
การเข้าพบในเรื่องอะไร

ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการเข้าพบจะถูกบันทึกอย่างละเอียด ทำให้เซลล์รู้ว่าในลูกค้ารายนี้มีการพูดคุยอะไรแล้วบ้างในครั้งก่อนๆ และต้องเตรียมแผนการเข้าพบในเรื่องอะไร

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน
สำหรับพนักงานขาย นั่นก็
คือเป้าขายที่ต้องปิด

sales target pipeline
>