ขอรับคำปรึกษา

Cell

บริหารทีมขายธุรกิจ B2B

ธุรกิจแบบ B2B ที่การขายสินค้าให้กับลูกค้า 
ในรูปแบบบริษัทองค์กรโดยตรง และพนักงานขาย
ต้องมีการเข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ขอรับคำปรึกษา

บริหารทีมขาย
ธุรกิจ B2B

ธุรกิจแบบ B2B ที่การขายสินค้าให้กับลูกค้า
ในรูปแบบบริษัทองค์กรโดยตรง และพนักงานขาย
ต้องมีการเข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ขอรับคำปรึกษา

รับชมวิดีโอ

บริหารทีมขายอย่างมืออาชีพด้วย Venio

บริหารทีมขายอย่างมืออาชีพด้วย Venio

เราเข้าใจในธุรกิจประเภท B2B ที่เซลล์ยังคงเป็นส่วนสำคัญในการได้มาซึ่งยอดขาย
มุ่งเน้นที่การขายสินค้าให้กับลูกค้าในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

เราเข้าใจในธุรกิจประเภท B2B ที่เซลล์ยังคงเป็นส่วนสำคัญในการได้มาซึ่งยอดขาย มุ่งเน้นที่การขายสินค้าให้กับลูกค้าในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

วิเคราะห์และตัดสินใจบน 
พื้นฐานข้อมูลลูกค้า

จัดลำดับความสำคัญของดีล
ปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพทีมขาย วางแผนงาน
ช่วยให้ทีมทำงานเป็นระบบ

วิเคราะห์และตัดสินใจบน
พื้นฐานข้อมูลลูกค้า

จัดลำดับความสำคัญของดีล
ปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพทีมขาย วางแผนงาน
ช่วยให้ทีมทำงานเป็นระบบ

จัดการข้อมูล Lead  และลูกค้า b2b โดย venio

จัดการข้อมูล Lead 
และลูกค้า

พร้อมเพิ่ม tag จัดลง group และใส่ class
แบ่งข้อมูลได้ง่ายตามความต้องการใช้งาน

พนักงานขายทราบ 
เป้าขายและ performance 

กำหนดเป้ายอดขายได้ถึง 3 ระดับ รายเดือน 
ไตรมาส รายปี เซลล์ก็รู้ว่าต้องทำยอดอีกเท่าไร

สร้างแผนพบลูกค้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการแผนพบลูกค้าที่มีมากมายด้วยการสร้างแผนงาน
พร้อมบันทึกรายละเอียดที่ต้องให้ความสนใจก่อนการเข้าพบ

ผู้จัดการทีมช่วย
รีวิวแผน และอนุมัติ

เห็นข้อมูลการเข้าพบลูกค้าของคนทั้งทีม
อนุมัติแผน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการพบลูกค้า

ได้รับรายงานพบลูกค้า 
ทันที ไม่ต้องรอประชุม

เมื่อมีการเข้าพบลูกค้าเรียบร้อย เซลล์ก็สามารถกรอก
รายละเอียดทุกอย่าง บริหารทีมบนพื้นฐานข้อมูล 

จัดการปัญหาหน้างาน 
อย่างมืออาชีพ

รับปัญหาจากลูกค้า พร้อมจัดการในระบบ รวมถึงประสาน
งานเพิ่มเติม ลูกค้าก็พึงพอใจในสินค้าและบริการ

ติดตามดีลอย่างง่ายดาย 
มองเห็นภาพรวมชัดเจน

หมดปัญหาต้องจัดการดีลพร้อมกันเยอะจนสับสน
 จัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้อง ปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมออก quotation 
ที่หน้างานลูกค้า

สะดวกสบายยิ่งกว่าด้วยการออกใบเสนอราคาได้เลย
พร้อมส่งผ่าน LINE/email ไม่เสียโอกาสในการขาย

จัดการข้อมูล Lead
และลูกค้า

พร้อมเพิ่ม tag จัดลง group และใส่ class 
แบ่งข้อมูลได้ง่ายตามความต้องการใช้งาน

พนักงานขายทราบ
เป้าขายและ performance 

กำหนดเป้ายอดขายได้ถึง 3 ระดับ รายเดือน 
ไตรมาส รายปี เซลล์ก็รู้ว่าต้องทำยอดอีกเท่าไร

สร้างแผนพบลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการแผนพบลูกค้าที่มีมากมายด้วยการสร้างแผนงาน พร้อมบันทึกรายละเอียดที่ต้องให้ความสนใจก่อนการเข้าพบ

ผู้จัดการทีมช่วยรีวิว
แผน และอนุมัติ

เห็นข้อมูลการเข้าพบลูกค้าของคนทั้งทีม อนุมัติแผน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการพบลูกค้า

ได้รับรายงานพบลูกค้า ทันที ไม่ต้องรอประชุม

เมื่อมีการเข้าพบลูกค้าเรียบร้อย เซลล์ก็สามารถกรอก รายละเอียดทุกอย่าง บริหารทีมบน
พื้นฐานข้อมูล

จัดการปัญหาหน้างาน อย่างมืออาชีพ

รับปัญหาจากลูกค้า พร้อมจัดการในระบบ รวมถึงประสาน งานเพิ่มเติม ลูกค้าก็พึงพอใจในสินค้า
และบริการ

ติดตามดีลอย่างง่ายดาย มองเห็นภาพรวมชัดเจน

หมดปัญหาต้องจัดการดีลพร้อมกันเยอะจนสับสน จัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้อง ปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมออก quotation
ที่หน้างานลูกค้า

สะดวกสบายยิ่งกว่าด้วยการออกใบเสนอราคาได้เลย พร้อมส่งผ่าน LINE/email ไม่เสียโอกาสในการขาย

จัดการข้อมูล Lead และลูกค้า

พร้อมเพิ่ม tag จัดลง group และใส่ class
แบ่งข้อมูลได้ง่ายตามความต้องการใช้งาน

พนักงานขายทราบ
เป้าขายและ performance 

กำหนดเป้ายอดขายได้ถึง 3 ระดับ รายเดือน
ไตรมาส รายปี เซลล์ก็รู้ว่าต้องทำยอดอีกเท่าไร

สร้างแผนพบลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการแผนพบลูกค้าที่มีมากมายด้วย
การสร้างแผนงาน พร้อมบันทึกรายละเอียด
ที่ต้องให้ความสนใจก่อนการเข้าพบ

ผู้จัดการทีมช่วยรีวิว แผน และอนุมัติ

เห็นข้อมูลการเข้าพบลูกค้าของคนทั้งทีม
อนุมัติแผน พร้อมเสนอแนะแนวทางใน
การพบลูกค้า

ได้รับรายงานพบลูกค้า
ทันที ไม่ต้องรอประชุม

เมื่อมีการเข้าพบลูกค้าเรียบร้อย เซลล์
ก็สามารถกรอก รายละเอียดทุกอย่าง
บริหารทีมบนพื้นฐานข้อมูล

จัดการปัญหาหน้างาน อย่างมืออาชีพ

รับปัญหาจากลูกค้า พร้อมจัดการในระบบ รวมถึงประสาน งานเพิ่มเติม ลูกค้าก็พึงพอใจในสินค้า
และบริการ

ติดตามดีลอย่างง่ายดาย
มองเห็นภาพรวมชัดเจน

หมดปัญหาต้องจัดการดีลพร้อมกันเยอะ
จนสับสน จัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้อง
ปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมออก quotation
ที่หน้างานลูกค้า

สะดวกสบายยิ่งกว่าด้วยการออกใบเสนอราคาได้เลย พร้อมส่งผ่าน LINE/email ไม่เสียโอกาสในการขาย

มาเริ่มต้นบริหารทีมขาย 
อย่างมืออาชีพด้วย Venio

ขอรับคำปรึกษา

Venio เหมาะกับการบริหารทีมขายของธุรกิจ B2B อย่างไร?

ข้อมูลพบลูกค้า
อย่างละเอียด

ทีมขายที่เข้าพบลูกค้าจะรู้ถึง pain point คู่แข่ง รายละเอียดการเข้าพบที่มีก่อนหน้านั้น การติดตามงานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักลูกค้าดีขึ้น

ปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว

เซ็ตเป้าขาย มองเห็นดีลลูกค้าที่อยู่ในสเตจต่างๆพร้อมรายละเอียดดีลอื่นๆ เช่นมูลค่าดีล ทำให้รู้ว่าจะต้องโฟกัส ความสำคัญไปที่ดีลไหน

เพิ่มประสิทธิภาพ
งานขาย B2B

ทีมรู้จักการวางแผนพบลูกค้าและติดตาม งานขายอย่างเป็นระบบ เพราะ Venio จะช่วย ให้ทีมขายของคุณทำงานผ่าน work flow ที่คิดมาเป็นอย่างดี

Highlight Features

Activity management

เห็นการเข้าพบลูกค้าของทีมขาย พร้อมรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นหลังการเข้าพบ

Deal management

เห็นภาพรวมดีลในแต่ละสเตจ เพิ่มประสิทธิภาพในการปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว

Expense management

เบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการพบลูกค้า แนบไฟล์และใบเสร็จในระบบ

หน้าแรกโปรแกรม venio

Customer management

แบ่งประเภทลูกค้าตามข้อมูลการใช้งาน ลูกค้ามีคนในทีมดูแลอยู่ตลอดเวลา

Case management

รับเรื่องหน้างานของลูกค้า ติดตามไม่มีตกหล่น เพิ่มความพึงพอใจขั้นสุด

Quotation management

ออกใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็วทันใจที่หน้างาน ส่งผ่าน LINE / email

Highlight Features

[slide-anything id=”10922″]

Quotation management

เปิดใบเสนอราคาได้แม้อยู่หน้างาน แก้ไขง่ายผ่านมือถือ ส่งสะดวกผ่านทางไลน์หรืออีเมลทันที

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมทุกระดับธุรกิจ
SME จนถึงบริษัทมหาชน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้า

หลากหลายอุตสาหกรรมทุกระดับธุรกิจ SME 

จนถึงบริษัทมหาชน

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม

ทุกระดับธุรกิจ SME จนถึงบริษัทมหาชน

logo-customer

กรอกข้อมูลเพื่อขอ
รับคำปรึกษาเลยทันที

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์
จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน **

กรอกข้อมูลเพื่อขอ
รับคำปรึกษาเลยทันที

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน ** 

กรอกข้อมูลเพื่อขอ
รับคำปรึกษาเลยทันที

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน **

>
Success message!
Warning message!
Error message!