__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
088-905-9055
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(255, 255, 255)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
เข้าสู่ระบบ
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
นัด Demo ออนไลน์
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(255, 255, 255)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
ติดต่อเราเลย

เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น
พลิกโฉมการส่งมอบประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า

CRM เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น พลิกโฉมการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

CRM เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น พลิกโฉมการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

Lead Management

Lead มีความสำคัญมากในระบบธุรกิจ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า Lead management ช่วยให้ Lead ที่เข้ามาถูกจัดการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่เสียโอกาสในการเป็นลูกค้าจากปัญหาเดิมๆที่เกิดจากการไม่ได้ติดต่อ Lead ช่วยคุณให้นำหน้าคู่แข่งและสร้างฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน

 • บันทึกข้อมูล Lead ในระบบ ทำให้ง่ายสำหรับการติดต่อขายงาน
 • แยกสถานะ Lead อย่างชัดเจน รู้ว่าจะปิดการขายได้อย่างไร
 • มอบหมายพนักงานขายในการตาม Lead งบประมาณในการตลาดไม่เสียเปล่า

Customer Management

ด้วยการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ จะทำให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลทำได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล การติดต่อประสานงานกับลูกค้าทำได้อย่างทันท่วงที ไม่เสียเวลาไปกับการค้นหาเอกสารแบบเดิมๆ

 • ค้นหาและกรองผลลัพธ์ ประหยัดเวลา และเข้าถึงเข้าข้อมูลได้ทันที
 • ข้อมูลอัพเดทอยู่เสมอ ไม่ว่าใครก็ตามเรื่องต่อได้อย่างรวดเร็ว
 • แชร์ข้อมูลลูกค้าในทีมได้อย่างง่ายดาย

Opportunity Management

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการจัดการดีลคือการปิดดีล Opportunity management ช่วยให้เซลล์คุณรู้เป้าหมายที่ต้องทำในแต่ละระดับ รวมถึงมองเห็นภาพรวมของดีลที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใคร มูลค่าเท่าไร รายละเอียดและสเตจ ทำให้รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรเพื่อที่จะเปลี่ยนจากโอกาสการขายให้กลายเป็นยอดขายที่มากขึ้น เปลี่ยนจากพนักงานขายให้เป็นสุดยอดนักขาย

 • จัดการดีล จัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย
 • การตั้งเป้ายอดขายในระดับเดือน ไตรมาส และรายปี
 • เห็นภาพรวมดีลที่เกิดขึ้นทั้ง won/missed

Case Management

หลายต่อหลายครั้งที่คุณสูญเสียลูกค้าหรือโอกาสในการขายไปจากเคสที่ตกหล่น จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถใส่คำถาม ปัญหาหรือข้อเสนอแนะลงระบบ Venio และด้วยการเอาใจใส่ทุกเคสของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ส่งผลต่อยอดขายคุณในทางบวก นอกจากนั้นปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นก็จะถูกเก็บไว้ในระบบพร้อมแนวทางแก้ไข

 • บันทึกปัญหาในระบบ ทุกปัญหามีคนคอยแก้ไข
 • เคสทุกเคสมีการถูกติดตาม ลูกค้ารู้สึกดีกับความเอาใจใส่
 • ลดเวลาและความซ้ำซ้อนในการแก้ปัญหาเดิมที่เกิดขึ้น

Report and analytics

บางครั้งคุณก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการขาย โปรแกรม Venio นำเสนอรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันถึง 5 มุมมอง ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจในธุรกิจ พนักงานขาย และลูกค้าของคุณมากขึ้น ส่งผลให้คุณมองเห็นถึงโอกาสที่จะขาย ได้รับรายงานอย่างรวดเร็วทุกเมื่อที่ต้องการไม่ต้องรอคนรวบรวม

 • นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
 • 5 รูปแบบมุมมองข้อมูล เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
 • Export to PDF/Excel เอาไปใช้งานต่อได้

Lead Management

Lead มีความสำคัญมากในระบบธุรกิจ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า Lead management ช่วยให้ Lead ที่เข้ามาถูกจัดการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่เสียโอกาสในการเป็นลูกค้าจากปัญหาเดิมๆที่เกิดจากการไม่ได้ติดต่อ Lead ช่วยคุณให้นำหน้าคู่แข่งและสร้างฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน

 • บันทึกข้อมูล Lead ในระบบ ทำให้ง่ายสำหรับการติดต่อขายงาน
 • แยกสถานะ Lead อย่างชัดเจน รู้ว่าจะปิดการขายได้อย่างไร
 • มอบหมายพนักงานขายในการตาม Lead งบประมาณในการตลาดไม่เสียเปล่า

Customer Management

ด้วยการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ จะทำให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลทำได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล การติดต่อประสานงานกับลูกค้าทำได้อย่างทันท่วงที ไม่เสียเวลาไปกับการค้นหาเอกสารแบบเดิมๆ

 • ค้นหาและกรองผลลัพธ์ ประหยัดเวลา และเข้าถึงเข้าข้อมูลได้ทันที
 • ข้อมูลอัพเดทอยู่เสมอ ไม่ว่าใครก็ตามเรื่องต่อได้อย่างรวดเร็ว
 • แชร์ข้อมูลลูกค้าในทีมได้อย่างง่ายดาย

Opportunity Management

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการจัดการดีลคือการปิดดีล Opportunity management ช่วยให้เซลล์คุณรู้เป้าหมายที่ต้องทำในแต่ละระดับ รวมถึงมองเห็นภาพรวมของดีลที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใคร มูลค่าเท่าไร รายละเอียดและสเตจ ทำให้รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรเพื่อที่จะเปลี่ยนจากโอกาสการขายให้กลายเป็นยอดขายที่มากขึ้น เปลี่ยนจากพนักงานขายให้เป็นสุดยอดนักขาย

 • จัดการดีล จัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย
 • การตั้งเป้ายอดขายในระดับเดือน ไตรมาส และรายปี
 • เห็นภาพรวมดีลที่เกิดขึ้นทั้ง won/missed

Case Management

หลายต่อหลายครั้งที่คุณสูญเสียลูกค้าหรือโอกาสในการขายไปจากเคสที่ตกหล่น จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถใส่คำถาม ปัญหาหรือข้อเสนอแนะลงระบบ Venio และด้วยการเอาใจใส่ทุกเคสของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ส่งผลต่อยอดขายคุณในทางบวก นอกจากนั้นปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นก็จะถูกเก็บไว้ในระบบพร้อมแนวทางแก้ไข

 • บันทึกปัญหาในระบบ ทุกปัญหามีคนคอยแก้ไข
 • เคสทุกเคสมีการถูกติดตาม ลูกค้ารู้สึกดีกับความเอาใจใส่
 • ลดเวลาและความซ้ำซ้อนในการแก้ปัญหาเดิมที่เกิดขึ้น

Report and analytics

บางครั้งคุณก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการขาย โปรแกรม Venio นำเสนอรายงานในรูปแบบที่แตกต่างกันถึง 5 มุมมอง ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจในธุรกิจ พนักงานขาย และลูกค้าของคุณมากขึ้น ส่งผลให้คุณมองเห็นถึงโอกาสที่จะขาย ได้รับรายงานอย่างรวดเร็วทุกเมื่อที่ต้องการไม่ต้องรอคนรวบรวม

 • นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
 • 5 รูปแบบมุมมองข้อมูล เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
 • Export to PDF/Excel เอาไปใช้งานต่อได้

Lead Management

Lead มีความสำคัญมากในระบบธุรกิจ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า Lead management ช่วยให้ Lead ที่เข้ามาถูกจัดการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่เสียโอกาสในการเป็นลูกค้าจากปัญหาเดิมๆที่เกิดจากการไม่ได้ติดต่อ Lead ช่วยคุณให้นำหน้าคู่แข่งและสร้างฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน

 • บันทึกข้อมูล Lead ในระบบ ทำให้ง่ายสำหรับการติดต่อขายงาน
 • แยกสถานะ Lead อย่างชัดเจน รู้ว่าจะปิดการขายได้อย่างไร
 • มอบหมายพนักงานขายในการตาม Lead งบประมาณในการตลาดไม่เสียเปล่า

Customer Management

ด้วยการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ จะทำให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลทำได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล การติดต่อประสานงานกับลูกค้าทำได้อย่างทันท่วงที ไม่เสียเวลาไปกับการค้นหาเอกสารแบบเดิมๆ

 • ค้นหาและกรองผลลัพธ์ ประหยัดเวลา และเข้าถึงเข้าข้อมูลได้ทันที
 • ข้อมูลอัพเดทอยู่เสมอ ไม่ว่าใครก็ตามเรื่องต่อได้อย่างรวดเร็ว
 • แชร์ข้อมูลลูกค้าในทีมได้อย่างง่ายดาย

Opportunity Management

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการจัดการดีลคือการปิดดีล Opportunity management ช่วยให้เซลล์คุณรู้เป้าหมายที่ต้องทำในแต่ละระดับ รวมถึงมองเห็นภาพรวมของดีลที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใคร มูลค่าเท่าไร รายละเอียดและสเตจ ทำให้รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรเพื่อที่จะเปลี่ยนจากโอกาสการขายให้กลายเป็หนยอดขายที่มากขึ้น เปลี่ยนจากพนักงานขายให้เป็นสุดยอดนักขาย

 • จัดการดีล จัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย
 • การตั้งเป้ายอดขายในระดับเดือน ไตรมาส และรายปี
 • เห็นภาพรวมดีลที่เกิดขึ้นทั้ง won/missed

Case Management

หลายต่อหลายครั้งที่คุณสูญเสียลูกค้าหรือโอกาสในการขายไปจากเคสที่ตกหล่น จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถใส่คำถาม ปัญหาหรือข้อเสนอแนะลงระบบ Venio และด้วยการเอาใจใส่ทุกเคสของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ส่งผลต่อยอดขายคุณในทางบวก นอกจากนั้นปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นก็จะถูกเก็บไว้ในระบบพร้อมแนวทางแก้ไข

 • บันทึกปัญหาในระบบ ทุกปัญหามีคนคอยแก้ไข
 • เคสทุกเคสมีการถูกติดตาม ลูกค้ารู้สึกดีกับความเอาใจใส่
 • ลดเวลาและความซ้ำซ้อนในการแก้ปัญหาเดิมที่เกิดขึ้น

Report and analytics

เมื่อลูกค้าคุณมีคำถาม ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ เพียงแค่กรอกข้อความลงใน Venio ง่ายๆ และรอคำตอบที่ดีที่สุดจากทีมงานในบริษัทคุณที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆ คุณจึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ ลูกค้าจะไม่มีวันถูกละเลย

 • นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
 • 5 รูปแบบมุมมองข้อมูล เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
 • Export to PDF/Excel เอาไปใช้งานต่อได้
>