เราคือผู้นำระบบ CRM
บนมือถือ
ที่น่าใช้งานมากที่สุด

เรามุ่งเน้นในเรื่องการส่งมอบ Customer experience ที่ยอดเยี่ยม
ให้กับคุณ Venio เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องการใช้งานง่าย
ใช้งานได้จริง และที่สำคัญคือตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
ช่วยบริหารงานขายและดูแลลูกค้าอย่างแท้จริง

เราคือผู้นำระบบ CRM
บนมือถือ
ที่น่าใช้งานมากที่สุด

เรามุ่งเน้นในเรื่องการส่งมอบ Customer experience
ที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณ Venio เราจึงให้ความสำคัญในเรื่อง
การใช้งานง่ายใช้งานได้จริง และที่สำคัญคือตอบโจทย์
ทุกการใช้งานช่วยบริหารงานขายและดูแลลูกค้าอย่างแท้จริง

เราคือผู้นำระบบ CRM
บนมือถือ
ที่น่าใช้งานมากที่สุด

เรามุ่งเน้นในเรื่องการส่งมอบ Customer experience ที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณ Venio เราจึงใหความสำคัญในเรื่องการใช้งานง่ายใช้งานได้จริง และที่สำคัญคือตอบโจทย์ทุกการใช้งานช่วยบริหารงานขายและดูแลลูกค้าอย่างแท้จริง

10+

เราถนัดในธุรกิจ B2B
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

100+

จำนวนลูกค้าบริษัท
ทั่วประเทศจากทุกอุตสาหกรรม

30K+

จำนวนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นต่อเดือน

10+

เราถนัดในธุรกิจ B2B
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

60+

จำนวนลูกค้าบริษัททั่วประเทศ
จากทุกอุตสาหกรรม

30K+

จำนวนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นต่อเดือน

เริ่มต้นบริหารทีมขายอย่างมืออาชีพ
ดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงด้วย Venio

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้า

หลากหลายอุตสาหกรรมทุกระดับธุรกิจ SME 

จนถึงบริษัทมหาชน

ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม

ทุกระดับธุรกิจ SME จนถึงบริษัทมหาชน

logo-customer

Venio เกิดจากความมุ่งมั่นที่อยากจะให้องค์กรไทยมีระบบ CRM ชั้นนำ
ที่น่าใช้งาน   ใช้งานได้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยองค์กร
ทำ Digital transformation เราจึงให้ความสำคัญในการพัฒนา Venio  
อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในระดับเวิลด์คลาสให้กับลูกค้าของเรา

Venio เกิดจากความมุ่งมั่นที่อยากจะให้องค์กรไทยมีระบบ CRM ชั้นนำที่น่าใช้งาน   ใช้งานได้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยองค์กรทำ Digital transformation   
เราจึงให้ความสำคัญในการพัฒนา Venio   อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในระดับเวิลด์คลาสให้กับลูกค้าของเรา

กำลังมองหาโลโก้แบรนด์ Venio อยู่ใช่ไหม? 

ตามไปดาวน์โหลดได้เลยที่ Brand asset center

กรอกรายละเอียด
เพื่อขอรับคำปรึกษาทันที

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดทเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์
จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน **

กรอกรายละเอียด เพื่อขอรับคำปรึกษาทันที

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดทเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน ** 

กรอกรายละเอียด
เพื่อขอรับคำปรึกษาทันที

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดทเท่าใด 5 คนหรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินคืนภายใน 30 วัน **

>
Success message!
Warning message!
Error message!