เราคือผู้นำระบบ CRM บนมือถือที่น่าใช้งานมากที่สุด

นอกเหนือจากสิ่งที่เราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องความน่าใช้งาน สิ่งสำคัญที่เรามุ่งเน้นคือการส่งมอบ Customer experience ที่ดีให้กับคุณและลูกค้าคุณ เราเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดการลูกค้าและการบริหารงานขายที่ดี Venio เราจึงเน้นในเรื่องการใช้งานง่ายและใช้ได้จริง ที่สำคัญคือตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เรามีการทำงานร่วมกับลูกค้าทุกระดับ ในทุกขั้นตอน เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลุกค้า และการบริหารงานขายอย่างแท้จริง และด้วยการดูแลลูกค้าที่เน้นในเรื่องความเอาใจใส่ ทำให้ปัจจุบันลูกค้าต่างมั่นใจในระบบ Venio CRM

บริษัท  โกไฟว์ จำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการซอฟต์แวร์ในระดับมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการยกระดับทางธุรกิจให้กับองค์กรทุกขนาด และทุกระดับอุตสาหกรรม

Our partners

บริษัท  โกไฟว์ จำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการซอฟต์แวร์ในระดับมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการยกระดับทางธุรกิจให้กับองค์กรทุกขนาด และทุกระดับอุตสาหกรรม

Our partners

Our customers

เรามีลูกค้าเริ่มตั้งแต่ SME ไปจนถึงบริษัทมหาชน ในหลากหลายอุตสาหกรรม

เราคือผู้นำระบบ CRM บนมือถือที่น่าใช้งานมากที่สุด

นอกเหนือจากสิ่งที่เราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องความน่าใช้งาน สิ่งสำคัญที่เรามุ่งเน้นคือการส่งมอบ Customer experience ที่ดีให้กับคุณและลูกค้าคุณ เราเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดการลูกค้าและการบริหารงานขายที่ดี Venio เราจึงเน้นในเรื่องการใช้งานง่ายและใช้ได้จริง ที่สำคัญคือตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เรามีการทำงานร่วมกับลูกค้าทุกระดับ ในทุกขั้นตอน เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลุกค้า และการบริหารงานขายอย่างแท้จริง และด้วยการดูแลลูกค้าที่เน้นในเรื่องความเอาใจใส่ ทำให้ปัจจุบันลูกค้าต่างมั่นใจในระบบ Venio CRM

บริษัท  โกไฟว์ จำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการซอฟต์แวร์ในระดับมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการยกระดับทางธุรกิจให้กับองค์กรทุกขนาด และทุกระดับอุตสาหกรรม

Our partners

Our customers

เรามีลูกค้าเริ่มตั้งแต่ SME ไปจนถึงบริษัทมหาชน ในหลากหลายอุตสาหกรรม