Activity management

ไม่ว่าจะต้องเข้าพบลูกค้าจำนวนกี่ราย
ในหนึ่งวันก็วางแผนงานได้อย่างมืออาชีพ

ไม่ว่าจะต้องเข้าพบลูกค้าจำนวนกี่รายในหนึ่งวันก็วางแผนงานได้อย่างมืออาชีพ

Venio จะช่วยทำให้ทีมของคุณรู้จักวางแผนการเข้าพบลูกค้า รู้แผนงานในแต่ละวัน คุณจึงมั่นใจได้ว่าทีมขายเข้าพบลูกค้า จะกลับมาพร้อมผลลัพธ์เสมอ เมื่อมีการวางแผนงานอย่างถี่ถ้วน การปิดการขายก็เป็นเรื่องง่ายๆ

ทีมขายวางแผนการพบลูกค้า
ได้อย่างเป็นระบบ เก็บเป็น
ประวัติการพบลูกค้า

ทีมขายวางแผนการพบลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ เก็บเป็นประวัติการพบลูกค้า

ง่ายต่อการประเมิน performance ของคนในทีม รวมไปถึงการประเมินแยก รายบุคคล รู้ว่าจะต้องโฟกัสและช่วยพนักงานขายคนใดให้ทำยอดได้ถึงเป้า

รู้แผนงานการเข้าพบลูกค้า
ของแต่ละคนในทีมทันที
พร้อมอนุมัติหรือปฎิเสธแผน

รู้แผนงาน
การเข้าพบลูกค้า
ของแต่ละคนในทีมทันที
พร้อมอนุมัติ

หรือปฎิเสธแผน

หัวหน้าทีมก็สามารถช่วยรีวิวแผนการเข้าพบ แนะนำ
ว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไร เพิ่มเติมเพื่อให้การเข้าพบ
เป็นไปได้อย่างราบรื่น ทุกแผนการเข้าพบลูกค้า
จะอยู่ในสายตาของหัวหน้าทีมเสมอ

หัวหน้าทีมก็สามารถช่วยรีวิวแผนการเข้าพบ แนะนำว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไร เพิ่มเติมเพื่อให้การเข้าพบเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทุกแผนการเข้าพบลูกค้าจะอยู่ในสายตาของหัวหน้าทีมเสมอ

พร้อมอำนวยความสะดวก
สร้างแผนซ้ำด้วย Recurring plan

พร้อมอำนวยความสะดวก
สร้างแผนซ้ำด้วย Recurring plan

ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลด้วยตนเองอีกต่อไป ค้นหาข้อมูลบริษัทจากชื่อหรือเลขทะเบียนผ่าน DBD มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล

Check-in

ที่หน้างานมั่นใจว่ามีการเข้าพบลูกค้าแน่นอน

Notification แจ้งเตือนก่อนการเข้าพบ และเมื่อพนักงานขายถึงหน้างานพบลูกค้า ก็สามารถทำการเช็คอินบนมือถือ
ผ่าน GPS ได้ทันที การพบลูกค้าเกิดขึ้นจริงมั่นใจได้แน่นอนว่าโลเคชั่นจะไม่ถูกปลอมแปลง

ได้รับอัพเดทจากหน้างานทันที
ไม่ต้องรอประชุมรายเดือน

ได้รับอัพเดทจากหน้างานทันทีไม่ต้องรอประชุมรายเดือน

พบลูกค้าเสร็จก็กรอกข้อมูลการพูดคุยทุกอย่าง
ลงระบบ หัวหน้างานก็ทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น
การตัดสินใจก็รวดเร็วอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล

พบลูกค้าเสร็จก็กรอกข้อมูลการพูดคุยทุกอย่างลงระบบ หัวหน้างานก็ทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นการตัดสินใจก็รวดเร็วอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล

แม้ต้องมีการเข้าพบหลายครั้ง
ก็ต่องานติดด้วย Report on the go

แม้ต้องมีการเข้าพบหลายครั้งก็ต่องานติดด้วย Report on the go

ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการเข้าพบจะถูกบันทึกอย่างละเอียดทำให้เซลล์รู้ว่าในลูกค้ารายนี้มีการพูดคุยอะไรแล้วบ้างในครั้ง
ก่อนๆ และต้องเตรียมแผนการเข้าพบในเรื่องอะไร

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน
สำหรับพนักงานขาย นั่นก็
คือเป้าขายที่ต้องปิด

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับพนักงานขาย นั่นก็คือเป้าขายที่ต้องปิด

>
Success message!
Warning message!
Error message!