แพคเกจราคา

แผนของเราตรงไปตรงมา
เข้าใจง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
เลือกแผนที่เหมาะที่สุดไม่ว่าทีีมขายคุณจะมีขนาดเท่าใด

basic

แผนเริ่มต้นสำหรับยกระดับ
และจัดการทีมขาย

฿ 990 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

 • Customer management
 • Activity planning
 • Expense management
 • Case management
 • Report & Dashboard
 • Cloud-based
 • Android , iOS native
Most Popular
PRO

ครบทุกฟีเจอร์ พร้อม API  เชื่อมต่อกับระบบอื่น

฿ 1,490 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

 • Customer management
 • Activity planning
 • Expense management
 • Case management
 • Report & Dashboard
 • Cloud-based
 • Android , iOS native
 • Plan approval
 • Lead management
 • Opportunity management
 • Sales order
 • Quotation
 • API intergration
 • Multi-company

แพคเกจราคา

แผนของเราตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
เลือกแผนที่เหมาะที่สุดไม่ว่าทีีมขายคุณจะมีขนาดเท่าใด

BASIC

แผนเริ่มต้นสำหรับยกระดับ
และจัดการทีมขาย

฿ 990

ต่อผู้ใช้
ต่อเดือน

 • Customer management
 • Activity planning
 • Expense management
 • Case management
 • Report & Dashboard
 • Cloud-based
 • Android , iOS native
Pro

ครบทุกฟังก์ชั่น ไม่มีข้อจำกัดใดๆ

฿ 1,490

ต่อผู้ใช้
ต่อเดือน

 • Customer management
 • Activity planning
 • Expense management
 • Case management
 • Report & Dashboard
 • Cloud-based
 • Android , iOS native
 • Plan approval
 • Lead management
 • Opportunity management
 • Sales order
 • Quotation
 • API intergration
 • Multi-company
BASIC

แผนเริ่มต้นสำหรับยกระดับ
และจัดการทีมขาย

฿ 990

ต่อผู้ใช้
ต่อเดือน

 • Customer management
 • Activity planning
 • Expense management
 • Case management
 • Report & Dashboard
 • Cloud-based
 • Android , iOS native
Pro

ครบทุกฟีเจอร์ พร้อม API
เชื่อมต่อกับระบบอื่น

฿ 1,490

ต่อผู้ใช้
ต่อเดือน

 • Customer management
 • Activity planning
 • Expense management
 • Case management
 • Report & Dashboard
 • Cloud-based
 • Android , iOS native
 • Plan approval
 • Lead management
 • Opportunity management
 • Sales order
 • Quotation
 • API intergration
 • Multi-company

Customer management

Cell
Cell
Cell

Create contact

Contact details

Search and filter

Activity management

Cell
Cell
Cell

Create activity plan

Approve plan

Assign plan to staff

Reminders to the team

Check-in / Checkout

Mileage calculation

Lead management

Cell
Cell
Cell

Create and assign lead

Cell

Lead conversion

Cell

Conversation management

Cell

Notification

Cell

Opportunity Management

Cell
Cell
Cell

Create deal

Cell

Follow up on deal

Cell

Deal detail

Cell

Sales target

Cell

Expense management

Cell
Cell
Cell

Request for Expense claim

Invoice photo  attachments

Approval function

Inventory management

Cell
Cell
Cell

Manage inventory request

Cell

Office supplies purchase request

Cell

Approval function

Cell

Case & Collaboration

Cell
Cell
Cell

Create feedback

Real-time conversation

Case status & tracking

Category tag

Report  & Dashboard

Cell
Cell
Cell

Activity

Inventory

Case summary

Expense

Export to excel

Others

Cell
Cell
Cell

Android and iOS

Multi-language (Thai/English)

Cloud based

Email and phone call service support

API integration

Multi-company

Customer management

Cell
Cell
Cell

Create contact

Contact details

Search and filter

Activity management

Cell
Cell
Cell

Create activity plan

Approve plan

Assign plan to staff

Reminders to the team

Check-in / Checkout

Mileage calculation 

Lead management

Cell
Cell
Cell

Create and assign lead

Cell

Lead conversion

Cell

Conversation management

Cell

Notification

Cell

Opportunity management

Cell
Cell
Cell

Create deal

Cell

Follow up on deal

Cell

Deal detail

Cell

Sales target

Cell

Expense management

Cell
Cell
Cell

Request for Expense claim

Invoice photo  attachments

Approval function

Inventory Management

Cell
Cell
Cell

Manage inventory request

Cell

Office supplies purchase request

Cell

Approval function

Cell

Case & Collaboration

Cell
Cell
Cell

Create feedback

Real-time conversation

Case status & tracking

Category tag

Report  & Dashboard

Cell
Cell
Cell

Activity

Inventory

Case summary

Expense

Export to excel

Others

Cell
Cell
Cell

Android and iOS

Multi-language (Thai/English)

Cloud based

Email and phone call service support

API integration

Multi-company

Customer management
Create contact

Contact details

Search and filter

Activity management
Create activity plan

Approve plan

Assign plan to staff

Reminders to the team

Check-in / Checkout

Mileage calculation 

Lead management
Create and assign lead


Lead conversion


Conversation management

Notification

Opportunity Management
Create deal


Follow up on deal


Deal detail

Sales target

Expense management
Request for Expense claim

Invoice photo  attachments

Approval function

Inventory  management
Manage inventory request


Office supplies purchase request


Approval function


Case & Collaboration
Create feedback

Real-time conversation

Case status & tracking

Category tag

Report  & Dashboard
Activity

Inventory

Case summary

Expense

Export to excel

Others
Android and iOS

Multi-language (Thai/English)

Cloud based

Email and phone call service support

API integration

Multi-company

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา
ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริง
มีลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม
ทุกระดับธุรกิจ SME จนถึงบริษัทมหาชน

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คน หรือ 100 คน เรามั่นใจว่า Venio ช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณ

ไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินใน 30 วัน   **

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา
ระบบ Venio เราตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริงมีลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม ทุกระดับธุรกิจ SME จนถึงบริษัทมหาชน

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คน หรือ 100 คน
เรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

** เรากล้ารับประกันระบบใช้งานได้จริง หากธุรกิจของคุณ
ไม่ได้ประโยชน์จาก Venio เรายินดีคืนเงินภายใน 30 วัน   **