รายงานวิเคราะห์ยอดขาย

ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจเข้มข้น การวิเคราะห์ยอดขายกลายเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องให้ความสำคัญ และนอกจากการมีข้อมูลแล้วนั้นยังต้องวางแผนในการเลือกที่จะโฟกัส Metric ที่จำเป็นจริง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจถึงความสำคัญของรายงานวิเคราะห์ยอดขาย พร้อมแนะนำตัวชี้วัดที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดและต้องจมกับข้อมูลที่เยอะจนเกินไป

รายงานวิเคราะห์ยอดขายคืออะไร

รายงานวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Analysis Report) เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับยอดขายของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด รายงานนี้จะช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานด้านการขาย สามารถประเมินสถานะปัจจุบัน และวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนายอดขายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานวิเคราะห์ยอดขายมีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

1. เห็นภาพรวมของการดำเนินงานของทีมขาย

รายงานวิเคราะห์ยอดขายช่วยให้บริษัทสามารถเห็นทุกการดำเนินงานของทีมขาย การเปรียบเทียบยอดขายที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาได้ เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเห็นภาพรวมของการดำเนินงานและสามารถปรับปรุงการทำงานได้ทันเวลา

2. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น

การมีข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นระบบช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลและมั่นใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์การขาย การบริหารจัดการทรัพยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือรู้ insight เทรนด์ความต้องการของลูกค้า

3. สรุปยอดขาย ปรับและวางกลยุทธ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

รายงานวิเคราะห์ยอดขายช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายและพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากรายงาน บริษัทสามารถระบุโอกาสในการเติบโตและความท้าทายที่ต้องเผชิญได้อย่างแม่นยำ

4. เพิ่มโอกาสในปิดการขาย

รายงานวิเคราะห์ยอดขายช่วยให้บริษัทสามารถระบุโอกาสในการขยายตลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้ถึงปัญหาและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน คาดการณ์ยอดขายในแต่ละไตรมาส และกลุ่มลูกค้าที่เราจะโฟกัส

แนะนำ Metrics รายงานวิเคราะห์ยอดขายที่ควรโฟกัส

  • ยอดขายรวม (Total Sales) ยอดขายสุทธิทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง
  • อัตราการเติบโตยอดขาย (Sales Growth Rate) การเติบโตของยอดขายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในอดีต
  • อัตราการปิดการขาย (Conversion Rate) เปอร์เซ็นต์ของผู้สนใจที่กลายเป็นลูกค้า
  • ยอดขายเฉลี่ยต่อสินค้าหรือบริการ (Sales per Product) ยอดขายจองแต่ละผลิตภัณฑ์
  • ยอดขายต่อพนักงานขาย (Sales per Salesperson) ประสิทธิภาพของพนักงานขายในแง่ของยอดขายที่พวกเขาสร้างขึ้น
  • จำนวน Activity ที่ทำกับลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดต่อลูกค้า เช่น การติดต่อ การมีทติ้ง
  • Sales Cycle
  • ภาพรวมของ Sales pipeline จำนวน Lead ที่เข้ามาใหม่ สนใจซื้อสินค้า จำนวนดีล ไปจนถึงจำนวนลูกค้าที่สามารถปิดการขายได้
  • กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ที่จะบอกได้ถึงความสามารถในการสร้างกำไรให้กับธุรกิจจากสินค้าหรือบริการหลังจากหักต้นทุนสินค้าออก เพื่อควบคุมต้นทุนและกำหนดราคาขาย

ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์การขาย

1. รายงานสรุปยอดขาย ซึ่งในรายงานจะต้องแสดงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เช่น เป้าขาย ยอดขาย โอกาสในการขาย อัตราการเติบโต ภาพรวมในการปิดดีล ในรายงานที่ดีจะต้องช่วยให้เราคาดการณ์ยอดขายในอนาคตได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. รายงานยอดขายตามสินค้าหรือบริการ เป็นรายงานที่รวมยอดขายของสินค้า รายการสินค้าขายดี (Best Saler) จำนวน Unit และรายละเอียดต่าง ๆ หากธุรกิจคุณมีสินค้ามากกว่าหนึ่ง ซึ่งอาจมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน หรือต่างกันเล็กน้อย Metrix นี้ ก็จะทำให้เรารู้เทรนด์หรือความสนใจของลูกค้าส่วนใหญ่ เพื่อวางกลยุทธ์การขาย โปรโมชัน ต่าง ๆ

3. รายงานข้อมูลลูกค้า รายงานนี้จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เช่น จำนวนลูกค้าที่เข้ามาใหม่ ช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา การมอบหมายดูแลลูกค้า ระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นผู้สนใจกลายเป็นลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจลูกค้า ดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายได้ด้วยอีกทาง

4. รายงานกิจกรรมการขาย เป็นการรวบรวมข้อมูลการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมและปรับปรุงกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ โดยรายงานจะแสดงภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น รูปแบบกิจกรรม และการมีส่วนร่วม

รายงานวิเคราะห์ยอดขาย

บทสรุป

รายงานวิเคราะห์ยอดขายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดผลการดำเนินงานและกำหนดกลยุทธ์ในการขาย การเลือกใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมจะช่วยให้เข้าใจถึงสถานการณ์และประสิทธิภาพของการขายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ที่ต้องการระบบ Sales CRM ที่ช่วยในการวิเคราะห์ยอดขายได้อย่างดี เราขอแนะนำ Venio ระบบ Sales CRM ที่มีฟีเจอร์การรายงานวิเคราะห์ยอดขายที่ครบถ้วน และช่วยให้คุณสามารถเห็นภาพรวมของการขายได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย Venio จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง

ติดตามเกร็ดความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ CRM และการบริหารงานขายได้ที่
Blog www.veniocrm.com/blog 
Facebook www.facebook.com/veniocrm
Twitter:  www.twitter.com/veniocrm
Youtube
:  
www.youtube.com/veniocrm


Tags

Metrics, วิเคราะห์ยอดขาย


บทความที่คุณอาจสนใจ

>
Success message!
Warning message!
Error message!