บริหารทีมขายด้วย Venio

บริหารทีมขายด้วย Venio

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วย Venio CRM พร้อมทำให้การขายเป็น
เรื่องง่ายยิ่งกว่าด้วยระบบ call center จาก Matrix Net Call

ติดต่อเราเลย

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วย Venio CRM พร้อมทำให้การขายเป็น เรื่องง่ายยิ่งกว่าด้วยระบบ call center จาก Matrix Net Call

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วย Venio CRM พร้อมทำให้การขายเป็น
เรื่องง่ายยิ่งกว่าด้วยระบบ call center จาก Matrix Net Call

ติดต่อเราเลย

lead-management

Lead

Management

เพิ่มโอกาสขายด้วยการจัดการ Lead

โดยเริ่มจากการกรอกข้อมูลเข้าระบบ

มอบหมายคนในทีมให้ติดต่อผู้ที่สนใจ

พร้อมระบบแจ้งเตือนให้เซลล์ติดตามงาน

มั่นใจมากขึ้นว่าทีมขายจะดูแล Lead

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Customer

Management

ช่วยเก็บประวัติลูกค้าคนสำคัญพร้อม

แบ่งข้อมูลของลูกค้าตามความต้องการ

ใช้งาน มั่นใจในข้อมูล ที่อัปเดตและ

เป็นปัจจุบันเสมอ เรียกดูข้อมูลได้

จากทุกที่ ด้วยฟีเจอร์การโชว์ข้อมูล

ลูกค้าทั้งแบบรายชื่อและแผนที่มองเห็น

โอกาสลูกค้าที่อยู่รอบๆการเข้าพบ

Opportunity

Management

เพิ่มโอกาสด้วยการเห็นทุกภาพรวม

ของดีลที่เกิดขึ้น สามารถแยกตาม

รายพนักงานขายและสามารถจัดลำดับ

ความสำคัญของดีลได้ อีกทั้งการวิเคราะห์และคาดเดายอดขายได้แม่นยำมากขึ้น

Dashboard &

Report

หากคุณเป็นผู้บริหารทีมเซลล์

หรือไม่ว่าจะเป็นทีมเซลล์เอง

คุณจะมองเห็นภาพรวมการทำงาน

ของเซลล์ด้วยรายงานสรุปวิเคราะห์

ข้อมูลยอดขายได้อย่าง Real-time

และสามารถ export ข้อมูลออกมา

เป็นไฟล์ excel ได้ง่ายขึ้น

Lead

Management

เพิ่มโอกาสขายด้วยการจัดการ Lead

โดยเริ่มจากการกรอกข้อมูลเข้าระบบ

มอบหมายคนในทีมให้ติดต่อผู้ที่สนใจ

พร้อมระบบแจ้งเตือนให้เซลล์ติดตามงาน

มั่นใจมากขึ้นว่าทีมขายจะดูแล Lead

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Customer

Management

ช่วยเก็บประวัติลูกค้าคนสำคัญพร้อม

แบ่งข้อมูลของลูกค้าตามความต้องการ

ใช้งาน มั่นใจในข้อมูล ที่อัปเดตและ

เป็นปัจจุบันเสมอ เรียกดูข้อมูลได้

จากทุกที่ ด้วยฟีเจอร์การโชว์ข้อมูล

ลูกค้าทั้งแบบรายชื่อและแผนที่มองเห็น

โอกาสลูกค้าที่อยู่รอบๆการเข้าพบ

Opportunity

Management

เพิ่มโอกาสด้วยการเห็นทุกภาพรวม

ของดีลที่เกิดขึ้น สามารถแยกตาม

รายพนักงานขายและสามารถจัดลำดับ

ความสำคัญของดีลได้ อีกทั้งการวิเคราะห์

และคาดเดายอดขายได้แม่นยำมากขึ้น

Dashboard &

Report

หากคุณเป็นผู้บริหารทีมเซลล์

หรือไม่ว่าจะเป็นทีมเซลล์เอง

คุณจะมองเห็นภาพรวมการทำงาน

ของเซลล์ด้วยรายงานสรุปวิเคราะห์

ข้อมูลยอดขายได้อย่าง Real-time

และสามารถ export ข้อมูลออกมา

เป็นไฟล์ excel ได้ง่ายขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพงาน

ขายให้กับทีมเซลล์

ติดต่อเรา

เพิ่มประสิทธิภาพงาน

ขายให้กับทีมเซลล์

ติดต่อเรา

รูปแบบการเชื่อมต่อกับ Matrix Net Call

ระบบที่จะช่วยให้งานขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ Call Center

โทรหาลูกค้าผ่าน Venio

โดยไม่ต้องย้ายแอปพลิเคชัน

โทรหาลูกค้าผ่าน Venio

โดยไม่ต้องย้ายแอปพลิเคชัน

สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและลดปัญหา
การต้องย้ายแอปพลิเคชันไปมา โทรออก-รับสาย

ได้หลากหลายอุปกรณ์ทั้งโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบ IP,
Smart Phone และคอมพิวเตอร์

สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและลดปัญหา
การต้องย้ายแอปพลิเคชันไปมา โทรออก-รับสาย
ได้หลากหลายอุปกรณ์ทั้งโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบ IP,
Smart Phone และคอมพิวเตอร์

gofive

ช่วยระบุข้อมูลและ
เบอร์ของลูกค้าที่โทรเข้ามา

ช่วยระบุข้อมูลและ
เบอร์ของลูกค้าที่โทรเข้ามา

พร้อมทุกสถานการณ์แม้จะไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้ในมือถือ

หมดปัญหาเบอร์โทรเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร จะดีกว่าไหม
ถ้าสามารถรู้ว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็น ลูกค้าเจ้าไหนช่วยเพิ่ม
ความประทับใจในการดูแลลูกค้ามากยิ่งขึ้น

พร้อมทุกสถานการณ์แม้จะไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้ในมือถือ

หมดปัญหาเบอร์โทรเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร จะดีกว่าไหม

ถ้าสามารถรู้ว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็น ลูกค้าเจ้าไหนช่วยเพิ่ม

ความประทับใจในการดูแลลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ทุกสถานะการติดต่อของคุณกับ
ลูกค้ารวบรวมไว้ให้ที่ Venio

ทุกสถานะการติดต่อของคุณกับ
ลูกค้ารวบรวมไว้ให้ที่ Venio

เมื่อมีการโทรสนทนากับลูกค้าจะมีการเก็บข้อมูลรายงานสถานะการโทรเข้า-ออก ให้เป็นไฟล์ Excel ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น 

สามารถเชื่อมต่อมายัง Venio ได้ทำให้ข้อมูลถูกรวบรวม

จัดเก็บไว้ในที่เดียว สะดวกต่อการนำมาใช้งาน

เมื่อมีการโทรสนทนากับลูกค้าจะมีการเก็บข้อมูลรายงาน

การโทรเข้า-ออก ให้เป็นไฟล์ Excel ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น

สามารถเชื่อมต่อมายัง Venio ได้ทำให้ข้อมูลถูกรวบรวม

จัดเก็บไว้ในที่เดียว สะดวกต่อการนำมาใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพงานขายให้กับเซลล์

ระบบ CRM บริหารงานขายได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่จะช่วยคุณในเรื่องการจัดการข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้น บริหารทีมขาย
และทำให้การขายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นด้วยระบบ Call Center ขององค์กรคุณเอง

ที่จะช่วยคุณในเรื่องการจัดการข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้น บริหารทีมขายและทำให้การขายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นด้วยระบบ Call Center ขององค์กรคุณเอง

Venio
venio x matrix

เริ่มต้นเพียงแค่

990

บาท

ต่อผู้ใช้งาน ต่อเดือน

Customer Management (5 custom fields)

Lead management

Follow-up Notification

Sales Target

Deal management (1 pipeline)

Report & Dashboard

Cloud - based CRM

Android, iOS Native

File Storage 20 GB

*มีค่าบริการระบบ 3CX เพิ่มเติม

แพ็คเกจสำหรับบริหารงานขายแบบมืออาชีพจัดการดีล ติดตามงานขายและดูแลลูกค้าได้
อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังทำให้การโทรและการบันทึกข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น

เริ่มต้นเพียงแค่

990

บาท/mo

ต่อผู้ใช้งาน ต่อเดือน

Customer Management (5 custom fields)

Lead management

Follow-up Notification

Sales Target

Deal management (1 pipeline)

Report & Dashboard

Cloud - based CRM

Android, iOS Native

File Storage 20 GB

*มีค่าบริการระบบ 3CX เพิ่มเติม

แพ็คเกจสำหรับบริหารงานขายแบบมืออาชีพจัดการดีล ติดตามงานขายและดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

อีกทั้งยังทำให้การโทรและการบันทึกข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น

ทำไม Venio ถึงเหมาะที่จะใช้งานในบริษัทของคุณ

10+

เราถนัดในธุรกิจ B2B
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

70+

จำนวนลูกค้าบริษัท
ทั่วประเทศจากทุกอุตสาหกรรม

30K+

จำนวนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นต่อเดือน

Penetration Test

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย
การถูกรับรองการป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์

IOS 27001

มั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
การเก็บรักษาข้อมูลดิจิตอล
และเอกสารได้อย่างปลอดภัย

ISO/IEC 29110

หมดกังวลเพราะผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ของเราถูกรับรอง
ด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก

star

สร้างโอกาสให้ เหนือกว่าใคร
ด้วยการจัดการงานขายให้เป็นระบบ

venio mascot

มั่นใจมากขึ้นด้วยการ บริการหลังการขาย ของเรา

Venio เราพร้อมให้บริการเพื่อให้การขายของคุณเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

bec tero

หมดทุกข้อกังวลเพราะมีการ
จัดอบรมให้กับทีมขายของคุณ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนใช้งานได้จริง

หมดทุกข้อกังวลเพราะมีการ
จัดอบรมให้กับทีมขายของคุณ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนใช้งานได้จริง

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเข้าใจถึงปัญหาการที่ไม่มั่นใจ

ว่าจะใช้งานได้จริงหรือไม่ เราจึงมีการจัดอบรมให้กับลูกค้า

ได้เข้าใจถึงฟีเจอร์และการใช้งานต่างๆที่จะช่วยให้บริการ

ของเราเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับวิดีโอ

สาธิตการใช้งานที่คุณสามารถดูซ้ำได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเข้าใจถึงปัญหาการที่ไม่มั่นใจว่าจะใช้งานได้จริงหรือไม่ เราจึงมีการจัดอบรมให้กับลูกค้าได้เข้าใจถึงฟีเจอร์และการใช้งานต่างๆที่จะช่วยให้บริการของเราเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับวิดีโอสาธิตการใช้งานที่คุณสามารถดูซ้ำได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

Venio ดูแลคุณอย่างเต็มที่ด้วย

ระบบ Customer Support

ที่จะให้บริการคุณโดยเฉพาะ

Venio ดูแลคุณอย่างเต็มที่ด้วย
ระบบ Customer Support
ที่จะให้บริการคุณโดยเฉพาะ

หมดกังวลเมื่อเกิดปัญหา เรามีทีม Customer Success

มืออาชีพกว่า 10 รายที่จะคอยบริการและช่วยดูแล

รวมไปถึงตอบปัญหาการใช้งาน Venio ผ่านช่องทางต่างๆ

หมดกังวลเมื่อเกิดปัญหา เรามีทีม Customer Success  มืออาชีพกว่า 10 รายที่จะคอยบริการและช่วยดูแล  รวมไปถึงตอบปัญหาการใช้งาน Venio ผ่านช่องทางต่างๆ

ตอกย้ำความเป็นซอฟต์แวร์

คุณภาพระดับโลกด้วยรางวัล

ตอกย้ำความเป็นซอฟต์แวร์

คุณภาพระดับโลกด้วยรางวัล

Thailand ICT awards  2019

Thailand ICT awards  2019

Venio ดีไหม? ให้ลูกค้าของเราพูดแทน

Venio ดีไหม? ให้ลูกค้าของเราพูดแทน

profile-pic
คุณกิตติ อัจฉริยะบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

"ตอนแรกผมแค่คิดว่าอยากจะสนับสนุนซอพต์แวร์คนไทย แต่ผลลัพธ์เกินความคาดหวังสุดๆเลยครับ ที่ QTC เรามีวัฒนธรรมการทำงานที่ให้อิสระในการทำงานกับเซลล์ แต่ผมก็มองหาเครื่องมือที่จะช่วยในการบันทึกการทำงาน ซึ่ง Venio เข้ามาช่วยในจุดนี้ ทำให้สามารถสร้างแผนการทำงานให้กับคนในทีม ตัวผมเองก็มองเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้น รู้ว่าใครต้องไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร และผมก็เข้ามาช่วยสนับสนุนในสิ่งที่น้องๆในทีมต้องการ"

profile-pic
คุณกฤต นามเกิด กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฟาร์มเมซ ภาคใต้ จำกัด

"ส่วนตัวผมแล้วการจะเลือกซอฟต์แวร์มาใช้สักตัว ไม่ใช่แค่เรื่องของฟีเจอร์ แต่มันคือการเป็น partner ระยะยาวของทั้งสองฝั่ง บริษัทผมมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงต้องหาระบบมาจัดการ แน่นอนว่าผมเปรียบเทียบมาเยอะมาก สุดท้ายผมเลือกวีนิโอเพราะโปรแกรมตอบโจทย์ ช่วยเรื่องการดูแลลูกค้า ทีมงานก็มืออาชีพ ตอนแรกผมกะว่าพนักงานคงไม่อยากใช้โปรแกรม แต่สุดท้ายหลังการเทรนนิ่งทุกคนดูตื่นเต้นมาก แฮปปี้สุดๆ แล้วก็เริ่มกลับไปใช้งานเลย คิดว่า สาเหตุหลักๆก็เพราะความใช้งานง่ายนี่แหละ"

profile-pic
คุณดลลชา รัตนวงศ์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ลีซัน วิชั่น จำกัด

"มองหามานานแล้ว กับ App ที่ตอบโจทย์การใช้งานในเรื่องการดูแลพนักงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายหรือ Customer support ต้องบอกเลยว่า Venio พัฒนามาได้เยี่ยมยอด และราคาน่ารักมากๆ"

profile-pic
คุณวรวัฒน์ ถาวรไพศาล กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอเดีย ฟิลด์ จำกัด

"ผมศึกษาระบบ CRM มาหลายตัว แต่ด้วยความกังวลเรื่องราคาและการใช้งานได้จริง Venio ตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับ ก่อนหน้านี้บริษัทเราไม่เคยมีระบบบริหารจัดการลูกค้า ทำให้การทำงานติดตามผลได้ยาก ผมจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับ SAP และ Salesforce ก็พบว่ามีราคาแพงมากและไม่แน่ใจจะใช้งานได้จริงรึเปล่า จนกระทั่งได้มาเจอกับ Venio ที่มาพร้อมระบบบริหารจัดการต่างๆ ตอนนี้คำถามต่างๆเช่นใครเจอลูกค้ารายไหน ทำอะไร Venio ช่วยตอบโจทย์พวกนี้ได้ครบถ้วนเลยครับ"

profile-pic
คุณศิลป์รัฐ สุขวัฒนศิริ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด

"หลังจากเริ่มใช้ Venio เราก็มีการเก็บ Lead เก็บ prospect มากขึ้น ทำให้เราปิดการขายได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวเลขที่ Visit ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นถึง 20%"

profile-pic
คุณธนชัย พลธนะวิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินนิเชียล ไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอรี่ จำกัด

"ผลพลอยได้จากการใช้ Venio ที่ผมไม่เคยคิดมาก่อน คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก่อนเราใช้ระบบ manual ในการจัดการเซลล์ขายทั้งประเทศ สำหรับการวางแผนงาน และก็จะอนุมัติผ่านทาง Line จนเอา Venio เข้ามาใช้งานพบว่าการบริหารงานง่ายขึ้นมากเลยครับ ชอบตรงที่ว่าติดตามได้ มีการบันทึกรายละเอียดตลอด ค่าใช้จ่ายของเซลล์ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็ลดลงไปด้วยครับ"

profile-pic
คุณอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แปซิฟิก เมอร์คิวรี่ จำกัด

"หลังจากใช้งานตัวระบบ Venio รู้สึกการทำงานสะดวกยิ่งขึ้น รู้สึกชอบในฟีเจอร์แผนกิจกรรม เพราะทำให้สามารถดูแผนการทำงานต่างๆภายในทีมได้ง่าย สะดวกกับการบริหารทีม และสามารถ export ข้อมูลออกมาในรูปแบบ excel เพื่อไปใช้ในการคำนวณเพิ่มเติมได้ ใช้งานง่ายครับ"

profile-pic
profile-pic
profile-pic
profile-pic
profile-pic
profile-pic
profile-pic

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

"ตอนแรกผมแค่คิดว่าอยากจะสนับสนุนซอพต์แวร์คนไทย แต่ผลลัพธ์เกินความคาดหวังสุดๆเลยครับ ที่ QTC เรามีวัฒนธรรมการทำงานที่ให้อิสระในการทำงานกับเซลล์ แต่ผมก็มองหาเครื่องมือที่จะช่วยในการบันทึกการทำงาน ซึ่ง Venio เข้ามาช่วยในจุดนี้ ทำให้สามารถสร้างแผนการทำงานให้กับคนในทีม ตัวผมเองก็มองเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้น รู้ว่าใครต้องไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร และผมก็เข้ามาช่วยสนับสนุนในสิ่งที่น้องๆในทีมต้องการ"

คุณกิตติ อัจฉริยะบุญยงค์ - รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด

บริษัท ฟาร์มเมซ ภาคใต้ จำกัด

"ส่วนตัวผมแล้วการจะเลือกซอฟต์แวร์มาใช้สักตัว ไม่ใช่แค่เรื่องของฟีเจอร์ แต่มันคือการเป็น partner ระยะยาวของทั้งสองฝั่ง บริษัทผมมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงต้องหาระบบมาจัดการ แน่นอนว่าผมเปรียบเทียบมาเยอะมาก สุดท้ายผมเลือกวีนิโอเพราะโปรแกรมตอบโจทย์ ช่วยเรื่องการดูแลลูกค้า ทีมงานก็มืออาชีพ ตอนแรกผมกะว่าพนักงานคงไม่อยากใช้โปรแกรม แต่สุดท้ายหลังการเทรนนิ่งทุกคนดูตื่นเต้นมาก แฮปปี้สุดๆ แล้วก็เริ่มกลับไปใช้งานเลย คิดว่า สาเหตุหลักๆก็เพราะความใช้งานง่ายนี่แหละ"

คุณกฤต นามเกิด - กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ลีซัน วิชั่น จำกัด

"มองหามานานแล้ว กับ App ที่ตอบโจทย์การใช้งานในเรื่องการดูแลพนักงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายหรือ Customer support ต้องบอกเลยว่า Venio พัฒนามาได้เยี่ยมยอด และราคาน่ารักมากๆ"

คุณดลลชา รัตนวงศ์สวัสดิ์ - กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอเดีย ฟิลด์ จำกัด

"ผมศึกษาระบบ CRM มาหลายตัว แต่ด้วยความกังวลเรื่องราคาและการใช้งานได้จริง Venio ตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับ ก่อนหน้านี้บริษัทเราไม่เคยมีระบบบริหารจัดการลูกค้า ทำให้การทำงานติดตามผลได้ยาก ผมจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับ SAP และ Salesforce ก็พบว่ามีราคาแพงมากและไม่แน่ใจจะใช้งานได้จริงรึเปล่า จนกระทั่งได้มาเจอกับ Venio ที่มาพร้อมระบบบริหารจัดการต่างๆ ตอนนี้คำถามต่างๆเช่นใครเจอลูกค้ารายไหน ทำอะไร Venio ช่วยตอบโจทย์พวกนี้ได้ครบถ้วนเลยครับ"

คุณวรวัฒน์ ถาวรไพศาล - กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด

"หลังจากเริ่มใช้ Venio เราก็มีการเก็บ Lead เก็บ prospect มากขึ้น ทำให้เราปิดการขายได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวเลขที่ Visit ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นถึง 20%"

คุณศิลป์รัฐ สุขวัฒนศิริ - กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินนิเชียล ไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอรี่ จำกัด

"ผลพลอยได้จากการใช้ Venio ที่ผมไม่เคยคิดมาก่อน คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก่อนเราใช้ระบบ manual ในการจัดการเซลล์ขายทั้งประเทศ สำหรับการวางแผนงาน และก็จะอนุมัติผ่านทาง Line จนเอา Venio เข้ามาใช้งานพบว่าการบริหารงานง่ายขึ้นมากเลยครับ ชอบตรงที่ว่าติดตามได้ มีการบันทึกรายละเอียดตลอด ค่าใช้จ่ายของเซลล์ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็ลดลงไปด้วยครับ"

คุณธนชัย พลธนะวิสิทธิ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท แปซิฟิก เมอร์คิวรี่ จำกัด

"หลังจากใช้งานตัวระบบ Venio รู้สึกการทำงานสะดวกยิ่งขึ้น รู้สึกชอบในฟีเจอร์แผนกิจกรรม เพราะทำให้สามารถดูแผนการทำงานต่างๆภายในทีมได้ง่าย สะดวกกับการบริหารทีม และสามารถ export ข้อมูลออกมาในรูปแบบ excel เพื่อไปใช้ในการคำนวณเพิ่มเติมได้ ใช้งานง่ายครับ"

คุณอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล - กรรมการผู้จัดการ

ยืนยันด้วยฐานลูกค้าจากแบรนด์ชั้นนำ
ทั่วประเทศ มากกว่า 70 ราย

Venio อันดับ 1 ในไทยด้าน Digital CRM Platform

กรอกรายละเอียด

เพื่อขอรับคำปรึกษาทันที

กรอกรายละเอียด

เพื่อขอรับคำปรึกษาทันที

ไม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คน หรือ

100 คนเรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

ม่ว่าคุณจะมีทีมขายขนาดเท่าใด 5 คน หรือ

100 คนเรามั่นใจว่า Venio จะช่วยคุณได้แน่นอน

cursor

ยืนยันด้วยฐานลูกค้าจากแบรนด์ชั้นนำ
ทั่วประเทศ มากกว่า 70 ราย

Venio อันดับ 1 ในไทยด้าน Digital CRM Platform

All-Customers
>
Success message!
Warning message!
Error message!